Girona, 1833-1874. Una ciutat en transformació

Genís Barnosell, Girona, 1833-1874. Una ciutat en transformació, Girona, Diputació de Girona / Ajuntament de Girona, 2015, 105 pàgines (un nou volum de la col·lecció Quaderns d’Història de Girona). El llibre aporta una explicació completa sobre la història de Girona en un període decisiu (1833-74), acompanyada d’un ampli conjunt d’imatges que constitueixen un veritable àlbum de fotos de la Girona de l’època.

En aquesta entrada podeu veure:

 • L’acte de presentació
 • La introducció del llibre (capítol “Situació”)
 • Índex del llibre
 • Fonts, webgrafia i bibliografia completa (en el llibre se’n publica una selecció)
 • El llibre a la premsa

Presentació:

La presentació ha tingut lloc el divendres 16 d’octubre de 2015 a la sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, amb l’assistència de l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, la diputada de la Diputació de Girona Maria Àngels Plana, i l’historiador de la Universtiat de Girona Joaquim M. Puigvert. Puigvert ha fet un bon resum del llibre, assenyalant-ne els aspectes més rellevants i valorant sobretot la ponderació que fa entre els elements de canvi i els de continuïtat. Planas ha recordat la col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament de Girona que, entre altres fruits, ha tingut la col·lecció Quaderns d’Història de Girona que ha publicat el llibre. Puigdemont ha posat èmfasi en el fet que és al segle XIX on es troben moltes de les bases de la Girona actual, ha qualificat el llibre de “didàctic i molt pràctic” i ha animat els assistents a llegir-lo. Per la meva banda, he agraït la col·laboració de les institucions i he destacat els avenços historiogràfics i documentals sobre la història de Girona dels darrers anys.

GIRONA. DdGI. 16-10-15 Presentació llibre Girona 1833-1874

De dreta a esquerra: Joaquim M. Puigvert, Maria Àngels Plana, Carles Puigdemont i Genís Barnosell. Foto: Eddy Kelele – Diputació de Girona

invit_quaderns_ha_de_girona

Introducció

Girona18331874CiutatentransformacioLa fotografia de la portada fou realitzada pel fotògraf francès François Gobinet de Villecholes el 1852 i ha estat localitzada recentment pel Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona a Dublín, a la National Library of Ireland. Representa dues qüestions que aquest llibre vol reivindicar. En primer lloc, la sòlida tasca de recerca documental i historiogràfica realitzada els darrers anys sobre la ciutat. I, en segon lloc, en tant que fotografia (concretament un calotip) d’una Girona encara emmurallada i amb una vella passera de fusta sobre l’Onyar, una justa valoració dels elements de canvi i de continuïtat dels anys 1833 a 1874, en el context més ampli del continent europeu.

Podreu llegir aquí, així, una visió una mica més optimista que les habituals sobre la Girona de l’època i un assaig de contextualització i de comparació del que passava a la ciutat menat no només pel model de la industrialització barcelonina sinó també per la consciència de la multiplicitat d’experiències històriques de l’Europa de l’època que porta a concloure que el model gironí —una gran importància de l’agricultura, una industrialització limitada (encara que molt potent en algun subsector), una estructura social d’aparença més tradicional i un predomini de les forces polítiques conservadores— no implica ni la simple pervivència de la societat de l’Antic Règim ni és, al capdavall, un fet tan excepcional.

Deia Narcís Blanch a la seva Gerona histórico-monumental (1853), dirigint-se emfàticament a la pròpia ciutat, que el llibre era fruit de «mis desvelos y de mi amor por tus timbres y gloriosos recuerdos […] Hace cuasi medio siglo que tu nombre vuela en alas de la fama llenando los ámbitos del mundo civilizado, y tus proezas te colocan á la par de Sagunto y de Numancia» i la tractava de «gloriosa ciudad, modelo de constancia y de valor». El llibre que teniu a la mà és molt menys èpic, però crec, també, que més proper a la realitat

Índex

 • Situació
 • Cronologia
 • El terme municipal
 • Sant Ponç de Fontajau, Taialà i Domeny
 • Campdorà i Palau-sacosta
 • La vall de Sant Daniel, Vila-roja i Montjuïc
 • Santa Eugènia de Ter
 • La ciutat de Girona
 • El creixement demogràfic gironí, 1787-1897
 • La distribució del creixement per barris
 • Una etapa d’expansió
 • La Revolució Liberal. La regència de Maria Cristina (1833-1840)
 • Contra facciosos i anarquistes
 • La Revolució Liberal. La regència d’Espartero (1840-1843)
 • Sindicalisme i indústria a la dècada de 1840
 • El darrer setge de Girona (1843)
 • Un llarg període conservador (1844-1868)
 • De La Gloriosa a la República (1868-1874)
 • L’Ajuntament
 • Capital de província
 • El jefe político o governador civil
 • La Diputació
 • Gironins a Madrid
 • Plaça forta
 • Les forces de l’ordre i el desordre conservadors
 • L’Església
 • La desamortització
 • Desamortització i transformació urbanística
 • El neoclassicisme, un estil per a una ciutat
 • Els grups socials i professionals
 • Fàbriques i treballadors
 • Del paper manual al paper continu
 • Les turbines Planas
 • Pobres, orfes i dements
 • El món dels oficis
 • Propietaris, arrendaments i jornalers
 • Activisme obrer i sindicalisme
 • Una cruïlla de camins
 • Educació i alfabetització
 • El segon ensenyament i els estudis universitaris
 • Les altres infraestructures de la cultura
 • Diglòssia i Renaixença
 • La reescriptura de la història
 • La celebració de la nació
 • Conclusions. La ruptura de la societat tradicional
 • Conclusions. L’esforç per esdevenir província
 • Fonts i bibliografia

Fonts, webgrafia, bibliografia

Al llibre apareixen només les referències imprescindibles. Poso a continuació la relació completa.

S’han usat com a fonts d’arxiu els llibres d’actes de la Diputació i de l’Ajuntament, que es troben, respectivament, a l’Arxiu Històric de Girona i a l’Arxiu Municipal de Girona. Del primer també s’ha consultat la sèrie de Secretaria dels fons del Govern Civil de Girona, i del segon, els lligals de demografia i estadístiques industrials del període. Els censos oficials (ja en la la seva publicació directe, en l’Anuario Estadístico de España corresponent o buidats) s’han consultat a les webs del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) i de l’Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.cat).

Tant l’Arxiu Municipal de Girona com la Biblioteca Pública de Girona tenen sèries força completes de premsa gironina, digitalitzades a www.girona.cat i a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica .

Pel que fa a la bibliografia, es compta amb un bon recull actualitzat fins a l’any 2000 a Alberch, Ramon; Boadas, Joan; Nadal, Joaquim, dirigida per: Bibliografia de la ciutat de Girona, Girona, Ajuntament de Girona, 2002 (llibret i CD). La bibliografia que es llista a continuació és la que s’ha usat més directament per a la redacció d’aquest llibre. Molta de la citada en l’apartat de 1800-1945 es troba digitalitzada a internet i es troba fent una simple cerca amb Google.

BIBLIOGRAFIA 1800-1945

 • Acta de la inauguracion del puente de Isabel II de la ciudad de Gerona, Girona, 1856
 • Batet, Joaquin: Breves necrologías de los escritores más notables, hijos de la provincia de Gerona, que han cultivado las letras patrias durante el presente siglo, Girona, Asociación Literaria, 1893
 • Bertran Soler, Tomás: Itinerario descriptivo de Cataluña, Barcelona, 1847
 • Blanch Illa, Narciso: Gerona histórico-monumental, Girona, 1853
 • Blanch Illa, Narciso: Crónica de la província de Gerona, dins de l’obra col·lectiva Crónica General de España, ó sea Historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1866
 • Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, 22/4/1843, Suplemento al 29/4/1843, 4/5/1843, 12/6/1845, 20/6/1846, 14/4/1847.
 • Breve reseña de los festejos celebrados en la ciudad de Gerona desde la tarde del dia 6 de Septiembre de 1860 a las once de la mañana del dia siguiente con motivo de la entrada y permanencia en aquella del Excmo. Sr. Don Juan Prim, Grande de España, Girona, 1860
 • Chía, Julián de: La música en Gerona. Apuntes históricos sobre la que estuvo en uso en esta ciudad y su comarca desde el año 1380 hasta mediados del siglo XVIII, Girona, 1886
 • Chía, Julián de: La festividad del Corpues en Gerona, Girona, 18952
 • Comisión de Estadística General del Reino, Nomenclátor de los pueblos de España, Madrid, 1858
 • Cornet, Cayetano: Guía y añalejo perpétuo de Barcelona, Barcelona, 1863
 • Dirección General de Obras Públicas: Memoria sobre las obras públicas en 1867, 1868 y 1869 comprendiendo lo relativo á puertos, faros, boyas, valizas, rios, canales y aprovechamiento de aguas, Madrid, 1871
 • Dirección General de Obras Públicas: Memoria sobre las obras públicas en 1864, 1865 y 1866 comprendiendo lo relativo a carreteras, Madrid, 1870
 • Estorch, Pablo: Gramática de la lengua catalana, Barcelona, 1857
 • Giménez Guited, Francisco: Guía fabril e industrial de España, Madrid – Barcelona, 1862
 • Giménez Guited, Francisco; Fuente, Justo de la: Historia militar y política del Exmo. Sr. Juan Prim, Barcelona / Madrid, 1871
 • Girbal, Enrique Claudio: Guía-cicerone de la Inmortal Gerona, Girona, 1866
 • Girbal, Enrique Claudio: Escritores gerundenses ó sea Apuntes biográficos de los principales que han florecido desde los primeros siglos hasta nuestros dias, Girona, 1867
 • Girbal, Enrique Claudio: Memorias literárias de Gerona ó sea Suplemento a la obra del mismo autor Escritores Gerundenses, Girona, 1873 i 1875 (2a edició)
 • Golobardas, Juan Bautista: Cataluña en la mano, Barcelona, 1831
 • Graell, Guillermo: Historia del Fomento del Trabajo Nacional, Barcelona, 1911
 • Itinerario descriptivo militar de España. Formado y publicado por el Depósito de la Guerra, con los datos recogidos sobre el campo por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. Tomo IV. Cataluña y Valencia, Madrid, 1866
 • Madoz, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1846-1850
 • Martínez Quintanilla, Pedro: La provincia de Gerona. Datos estadísticos, Gerona, 1865
 • Mellado, Francisco de Paula: Guía del viagero en España, Madrid, 1843
 • Porcalla, José: Historia del cólera-morbo epidémico que invadió la ciudad y partido de Gerona en el año 1854, Barcelona, 1859
 • Reglamento de la Compañía Municipal de bomberos – pontoneros de la Inmortal Gerona, Girona, 1868
 • Reglamento para la organización y régimen de la Compañía de Bomberos de la Sociedad de Socorros Mutuos contra incendios de edificios de Gerona, Girona, 1860
 • Roqué, Pedro: Acta de la sesión pública inaugural que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona celebró el día 2 de enero de 1866, Barcelona, 1866

BIBLIOGRAFIA 1945-2014

 • Adroher, Lluís et. al.: Girona i els seus barris, Girona, Ajuntament, 1983
 • Alberch, Ramon: 125 anys de policia municipal a Girona, Girona, Ajuntament, 1981
 • Alberch, Ramon et. al.: Girona al segle XIX, Girona, Gòthia, 1978
 • Alberch, Ramon; Portella, Jaume: “El desenvolupament demogràfic i les fluctuacions dels preus del blat, 1856-1910”; “La crisi de subsistències del 1856-57” a Alberch, Ramon et. al.: Girona al segle XIX, 1978
 • Alberch, Ramon; Freixes, Pere: Fires i mercats a Girona, Girona, Ajuntament, 1983
 • Alberch, Ramon; Castells, Narcís: La població de Girona (segles XIV-XX), Girona, Institut d’Estudis Gironins, 1985
 • Alberch, Ramon; Freixes, Pere; Massanas, Emili; Miró, Joan: Girona: rius, ponts, aiguats, Girona, Ajuntament de Girona, 1982
 • Alberch, Ramon; Nadal, Joaquim: Bibliografia històrica de les comarques gironines. 1. Ciutat de Girona, Girona, Generalitat de Catalunya, 1982
 • Barnosell, Genís: Orígens del sindicalisme català, Vic, Eumo, 1999
 • Barnosell, Genís: “Los sitios de Girona durante la Guerra de la Independencia (1808-1809): más allá del mito”, Historia Social, 71, 2011
 • Alberch, Xavier / Burch, Josep, coords.: Història del Gironès, Girona, Diputació de Girona, 2002
 • Barquín, Rafael: Precios de trigo e índices de consumo en España, 1765-1883, Burgos, Universidad de Burgos, 2001
 • Birulés, Josep Maria: Guia d’Arquitectura de Girona. Àrea urbana. Girona, Salt, Sarrià de Ter, Vilablereix, Girona, Demarcació de Girona Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2008
 • Birulés, Josep Maria et. al.: Història del Teatre Municipal de Girona. Apunts històrics i arquitectònics, 1769-1985, Girona, Ajuntament, 1985
 • Blasco, Yolanda; Sudrià, Carles: El Banc de Barcelona, 1844-1874. Història d’un banc d’emissió, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2009
 • Boadas, Joan, dir.: Girona. Convents i monestirs, segles X-XIX, Girona, Ajuntament, 2005
 • Brugués, Lluís; Garcia, Josep M.: Joan Carreras i Dagas, Girona, Ajuntament de Girona, 2014
 • Burgueño, Jesús: “Del bisbat a la província. La configuració territorial de la regió de Girona”, Estudi General, 13, 1993, p.113-126.
 • Buscató, Lluís: “Pedro Martínez Quintanilla, un funcionari a la Girona del segle XIX”, Revista de Girona, 241, 2007
 • Cabana, Francesc: Fàbriques i empresaris, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992-94, 4 vols.
 • Calzada, Josep: Sant Gregori, Girona, Ajuntament de Sant Gregori, 1986
 • Carmaniu, Xavier: “El Certamen literario i els Jocs Florals”, Revista de Girona, 205, 2001
 • Castells, Narcís: “El districte de la Mitja Llegua entorn les muralles de la ciutat de Girona”, a Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, volum 28, 1985
 • Camps, Joan: La guerra dels Matiners i el catalanisme polític, Barcelona, Curial, 1978
 • Civil, Francesc: El fet musical a les comarques gironines en el lapse de temps 1800-1936, Girona, Dalmau Carles Pla, 1994
 • Clara, Josep: “Notes sobre la banca gironina de la ‘febre d’or. El ‘Banco de Gerona’”, Revista de Girona, 74, 1976
 • Clara, Josep: “La indústria moderna a la Girona del segle XIX: la foneria Planas”, Revista de Girona, 80, 1977
 • Clara, Josep: “La Aurora: fàbrica de paper continu”; “L’estalvi popular (1864-1869)”; “Notes sobre la banca de la fi de segle”, a Ramon Alberch et. al.: Girona al segle XIX, 1978
 • Clara, Josep: “Dos Ateneus populars a Girona”, El Punt, 11/6/1980
 • Clara, Josep: “Sobre la filatura de Santa Eugènia”, Revista de Girona, 96, 1981
 • Clara, Josep: “Girona a mitjan segle XIX: les cases de tolerància”, a Tercer Congrés d’Història de la Medicina Catalana, Actes, vol.1, Lleida, 1981
 • Clara, Josep: “Contribució a l’estudi de la Girona obrera (1841-1876)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XXVI, 1982-83
 • Clara, Josep: “De convent a fàbrica: can Barrau del carrer Nou”, Revista de Girona, 113, 1985
 • Clara, Josep: El federalisme a les comarques gironines, 1868-1874, Girona, Diputació de Girona, 1986
 • Clara, Josep; Cornella, Pere; Puigbert, Joan: La Normal de Girona. 150 anys d’història, 1844-1994. Girona, Universitat de Girona – Facultat de Ciències de l’Educació, 1995
 • Congost, Rosa: “La Desamortització a Girona: mite, realitat i anècdota”, Revista de Girona, 113, 1985, p.6-11
 • Congost, Rosa: Els propietaris i els altres. La regió de Girona, 1768-1862, Vic, Eumo, 1990
 • Congost, Rosa: Tierras, leyes, historia. Estudios sobre “la gran obra de la propiedad”, Barcelona, Crítica, 2007
 • Conmemoración del primer centenario del Cuerpo municipal de bomberos de Gerona (1871-1971), Girona, Ajuntament, 1972
 • Cornellà, Pere: “Notes respecte a la creació de l’Escola Normal de Girona”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. 25/2, 1981
 • Cortada, Carles: La Universitat Lliure de Girona (1870-1874), Tesi doctoral, Girona, Universitat de Girona – Programa de Diversitat Educativa i pluralitat lingüística, 2010
 • Costa, Lluís: Història de la premsa a la ciutat de Girona (1787-1939), Girona, Institut d’Estudis Gironins, 1987
 • Costa, Lluís (director), Maroto, Julià (coordinador): Història de Girona, Girona, CCG edicions, 2006
 • Costal, Anna et. al.: La Inauguració del Teatre Municipal de Girona l’any 1860. Òpera, espectacle, ciutat, Girona, Ajuntament, 2010
 • Díaz Capmany, Carlos; Torres, Fernando: Historia de las fortificaciones y alojamientos militares de Girona, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” (CSIC), 1998
 • Fabre, Jaume, “El Mercadal de Girona, un barri transformat per l’expulsió dels religiosos”, Revista de Girona, 113, 1985, p.17-23
 • Ferrer i Gironès, Francesc: La persecució política de la llengua catalana, Barcelona, edicions 62, 1985
 • Fradera, Josep Maria: Cultura nacional en una societat dividida, Barcelona, Curial, 1992
 • Fradera, Josep Maria: La pàtria dels catalans, Barcelona, La Magrana, 2009
 • Fuses, Josep et. al.: Guia d’arquitectura de Girona, Girona, Delegació del Girona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, Girona, 1980
 • Giménez, Pablo: “El miedo a la ciudad oscura. Los primeros proyectos de alumbrado público en las ciudades valencianas y catalanas”, a O. Gutiérrez, coord., La ciudad y el miedo, Girona, Uniersitat de Girona, 2005, p.71-81.
 • Gironella, Anna: El monestir de Sant Daniel. Girona, Mil anys de vida a la Vall, Girona, Ajuntament de Girona / Fundació Abertis, 2010
 • Grahit, José: “La última guerra carlista en Gerona y su provincia”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 8, 1953
 • Grau, Dolors: Cementiris i sepelis, Girona, Diputació de Girona / Caixa de Girona, 2002
 • Gutiérrez, Miquel: “’L’Espagne est encore dans l’enfance’. Máquinas francesas y fracaso español. La mecanización de la industria papelera española (1836-1880)”, a Albert Carreras, ed.: Doctor Jordi Nadal: la industrialització i el desenvolupament econòmic d’Espanya, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1999, vol.II, p.1248-1276
 • Marfany, Joan-Lluís: La llengua maltractada, Barcelona, Empúries, 2001
 • Marfany, Joan-Lluís: Llengua, nació i diglòssia, Barcelona, L’Avenç, 2008
 • Marquès, Jaume: “La desamortització a les comarques gironines”, Revista de Girona, 113, 1985, p.40-44
 • Marquès, Josep M.: “Els estudis al seminari (1826-1918)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. 25/2, 1981
 • Marquès, Josep M.: “Exclaustració i exclaustrats”, Revista de Girona, 113, 1985, p.12-16
 • Marquès, Josep M: Una història de la diòcesi de Girona (ca. 300-2000), Girona / Barcelona, Bisbat de Girona / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007
 • Mesquita, Manel: Quatre pobles en un segle (1862-1963), Girona, Ajuntament de Girona, 2013
 • Mirambell, Enric: “Índice de artículos publicados en ‘La Renaxensa’ sobre temas gerundenses”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 3, 1948
 • – Mirambell, Enric: “La Biblioteca Pública de Girona, fruit de la Desamortització”, Revista de Girona, 113, 1985
 • Mirambell, Enric: Història de la impremta a la ciutat de Girona, Girona, Institut d’Estudis Gironins, 1988
 • Mirambell, Enric: Els impressors gironins del Renaixement a la Renaixença, Girona, Ajuntament / Institut d’Estudis Gironins, 2007
 • Mundet, Josep M.: La primera guerra carlina a Catalunya. Història militar i política, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990
 • Moli, Montserrat: “Las plazas de la desamortización y las teorías arquitectónicas. Gerona en la segunda mitad del siglo XIX”, a Bonet, Antonio, coord.: Urbanismo e historia urbana en el mundo hispano. Segundo simposio, 1982, Madrid, Madrid, UCM, 1985, vol. 1.
 • Moli, Montserrat: “La calle del progreso. Metodología para el estudio de las transformaciones urbanas efectuadas por los compradores de bienes nacionales en la ciudad de Gerona”, Desamortización y Hacienda Pública, Madrid, Ministerio de Agricultura / Ministerio de Economía y Hacienda, 1986, vol.2
 • Nadal, Joaquim: La revolución de 1868 en Gerona, Girona, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Gerona, 1971
 • Nadal, Joaquim: “La Gerundense (1842-1973): una fàbrica de paper”, a Ramon Alberch et. al.: Girona al segle XIX, 1978
 • Nadal, Jordi, dir.: Història econòmica de la Catalunya contemporània, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1988-1994
 • Nadal, Jordi: “Los Planas, constructores de turbinas y material eléctrico (1858-1949)”, Revista de Historia Industrial, 1, 1992
 • Olòriz, Joan: L’Institut de Segon Ensenyament de Girona (1845-1900), Girona, CCG edicions, 2008
 • Pascual, Pere: Los caminos de la era industrial, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1999
 • Pons, Enriqueta et. al.: Treballs d’història. Estudis de demografia, economia i societat a les comarques gironines, Girona, Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona, 1976
 • Puigbert, Joan: El sexenni democràtic a Girona: actituds religioses i moviment obrer (1868-1874), Girona, Universitat, 2000
 • Puy, Josep: Pobres, orfes i dements. La beneficència a Girona, 1849-1885, Girona, Ajuntament de Girona, 2002
 • Quer, Josep: “1714-1874. Del món modern al món contemporani”, dins Alberch, Xavier / Burch, Josep, coords.: Història del Gironès.
 • Ribas, Anna: Les inundacions a Girona, Girona, ajuntament de Girona / Institut d’Estudis Gironins
 • Ribot, Maria Dolors de: “El com i el perquè de l’Associació literària i de la ‘Revista de Gerona’”, Revista de Gerona, 75-76-77 (3er fascicle), 1976
 • Ripoll, Ramon: L’arquitecte, l’arquitectura i la ciutat: Girona 1760-1825, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005
 • Ripoll, Ramon: “El puente de Isabel II de Girona (1850–1858): relación entre gestión constructiva y gestión urbana en la obra pública de mediados del siglo XIX”, a S.Huerta et. al. Eds., Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2009, p.1157-1165
 • Sala, Pere: “Fàbriques i producció de paper a les comarques gironines (1843-2000)”, Revista de Girona, 205, 2001
 • Sales, Núria: “Servei militar i societat a l’Espanya del segle XIX”, Recerques, 1, 1970
 • Simón, Antoni: La crisis del Antiguo Régimen en Girona, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1985
 • Universitat de Girona, Universitat de Girona. Història, arquitectura i patrimoni, Girona, Universitat de Girona , 2011
 • Vicens, Josep i Ibáñez, Joan: Els dipòsits de la memòria. Vides i història de les cisternes de Girona, Girona, CCG edicions, 2005
 • Vila, Pep: La Renaixença a Girona, Girona, Diputació, 1986
 • Vila, Pep: “Llibres en català al catàleg de la llibreria de Vicente Dorca de Girona (1874). Notes a l’existència d’un gabinet de lectura a la ciutat (1847?)”, Anuari Verdaguer, 17, 2009

Premsa

Anuncis

Quant a gbarnosell

Historiador; professor d'institut, col·laborador de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i de L'Avenç
Aquesta entrada s'ha publicat en Bibliografia i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

2 respostes a Girona, 1833-1874. Una ciutat en transformació

 1. Retroenllaç: “La Girona del segle XIX no va ser una ciutat decadent sinó en creixement” | Història! Bloc de Genís Barnosell

 2. Retroenllaç: “Un llibre exalça el dinamisme de la Girona del segle XIX” | Història! Bloc de Genís Barnosell

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s